La nostra associació es constitueix a nivell nacional en 1982 com a organització pionera a Espanya en la lluita per la defensa dels drets de les dones en el món rural, actuant des d’aqueixa data en múltiples fronts amb un clar objectiu; acabar amb la invisibilitat de les dones que viuen en entorns rurals al nostre país.

AFAMMER és hui, per tant, referent indiscutible del moviment associatiu que integra a les dones rurals -principal motor de desenvolupament dels nostres pobles- participant de forma molt activa en la consecució de grans assoliments i, sobretot, apostant i portant la formació a milers de dones com a principal eina per a aconseguir la igualtat. Tot això ha fet que any rere any continuem creixent i que aquella organització que va començar amb un xicotet grup de dones s’acoste supere hui les 180.000 sòcies i tinga presència en la pràctica totalitat de les Comunitats Autònomes.

A la província de València, AFAMMER aferma el seu creixement impulsant, en els últims mesos, la creació de delegacions comarcals al llarg de tota la província i donant resposta a interessos diferents en funció de les necessitats del nostre territori. Hui *Afammer València realitza una aposta ferma per la formació i l’impuls a tots aquells aspectes que permeten donar visibilitat a les dones d’entorns rurals, amb un clar objectiu, influir en els òrgans de decisió en els quals es determina el futur dels nostres pobles i les persones que en ells habiten.